آخرین اخبار

پودر هیدروکسید آلومینیوم

پودر هیدروکسید آلومینیوم

پودر هیدروکسید آلومینا کاربرد محصول: ماده پیش ساز بوهمیت و بایریت و انواع فازهای آلومینا شرح محصول: هیدروکسید آلومینیوم، آلومینای سه آبه یا آلومینای آبدار با فرمول شیمیایی Al(OH)3 نوعی ماده ی شیمیایی غیر آلی به رنگ سفید متمایل به صورتی می باشد که در آب نا محلول است و در اسید های معدنی مانند سولفوریک اسید، نیتریک اسید و ... .
بیشتر